Асоціація неонатологів України

Національна професійна спілка лікарів

 

Асоціація неонатологів України - національна професійна спілка лікарів, що об'єднує фахівців з неонатології та неонатальної хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології, медичної генетики та інших дисциплін.

Асоціація була створена медичною спільнотою України з метою об’єднання зусиль професійного товариства щодо всебічного сприяння розвитку неонатології як галузі медичної науки, та практичного розв’язання сучасних проблем медичного обслуговування новонароджених.

Історія Асоціації

Колективне рішення про створення «Асоціації неонатологів України» було прийняте на першому Конгресі неонатологів України, який відбувся 22-23 квітня 1998 року.

Тетяна Знаменська
Президент Асоціації
 

Діяльність Асоціації

 
 

Головними пріорітетами та завданнями діяльності Асоціації є узагальнення передового досвіду роботи практикуючих лікарів, участь у розробці та затвердженні протоколів надання медичної допомоги за конкретними нозологіями, безперервна професійна освіта, участь в атестації фахівців, а також вирішення професійних, соціальних та правових питань її членів.

Статут Асоціації неонатологів України

Практичні орієнтири діяльності Асоціації — поліпшення кадрового потенціалу, медична допомога, орієнтована на пацієнта, ефективний неонатальний менеджмент, розвиток науки та інноваційної діяльності, передача нових технологій у регіони, координація наукових досліджень, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу профільних кафедр, консультативний менеджмент, адекватне фінансування та правовий захист медичних працівників.

Членство в Асоціації
Обліковий запис NeoID

19

років

Одне з найстаріших професійних об'єднань України, що створене та керується медичною спільнотою

24

відділення

Представництва в кожному регіоні країни для розвитку науки та інноваційної діяльності, передача нових технологій на усіх рівнях медичної допомоги

1640

членів асоціації

Об'єднує фахівців з неонатології та неонатальної хірургії, педіатрії, акушерства, гінекології та інших дисциплін

128

партнерів

В розробці проектів з охорони материнства і дитинства, підготовці кадрів, реформування та вдосконалення медичної допомоги


 

Розвиток перинатальної медицини

 
 

Головна мета діяльності Асоціації - сприяння науковому і практичному розв'язанню сучасних проблем медичного обслуговування новонароджених, підвищенню рівня кваліфікації та захисту інтересів лікарів.

Правління та провідні члени асоціації є ініціаторами та провідниками перебудови організації медичної допомоги новонародженим в Україні. На теперішній час, завдяки консолідації зусиль влади, медичної спільноти та залученню громадськості, в країні вже створені і функціонують нові перинатальні центри.

Асоціація постійно проводить роботу з аналізу діяльності перинатальних центрів, підготовки інформаційних матеріалів та пропозицій для прийняття управлінських рішень і проведення організаційних заходів для вдосконалення допомоги дітям з перинатальною патологією.

 
 

Парламентські слухання
«Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист»

Доповідь президента Асоціації професора Тетяни Костянтинівни Знаменської щодо ситуації із забезпеченням права дітей на охорону здоров’я.

Верховна Рада України, 12 жовтня 2016

 

Видавництво

 

Завдяки об'єднанню зусиль членів Асоціації неонатологів України і співробітників Буковинського державного медичного університету за підтримки партнерів з 2011 року виходить журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».

Часопис створено як медичне науково-практичне видання для публікації науково-практичних матеріалів з напряму перинатальної медицини, з метою підвищення якості медичної допомоги жінкам репродуктивного віку, новонародженим та дітям всіх вікових категорій, яка базується на сучасних світових даних доказової медицини.

До складу редакційної колегії та редакційної ради журналу увійшли провідні фахівці з напряму перинатальної медицини України та країн зарубіжжя - з Росії, Вірменії, Грузії, Республіки Білорусь, Республіки Молдова та ін.

Заснування журналу сприяло плідної співпраці спеціалістів перинатальної медицини завдяки обговоренню проблем у зацікавленому фаховому колі. Часопис «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» користується повагою серед науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ в Україні та країн зарубіжжя.

«Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»
Медичний науково-практичний журнал

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, розділ «медицина».

 

Послуги та сервіси

 

Асоціація впроваджує сучасні інтернет-технології для розбудови дистанційних послуг та сервісів, що доступні цілодобово для всіх членів асоціації з будь-якої точки світу.

Відповідно пріоритетними напрямками та функціями роботи дистанційних сервісів, специфічними для організації лікарів-професіоналів, є узагальнення передового досвіду роботи практикуючих лікарів, забезпечення їх участі в розробці та обговоренні нормативно-правової бази медичної допомоги, безперервна професійна освіта, а також надання інформації про шляхи вирішення ряду професійних, правових питань, які стосуються діяльності членів асоціацій та інше.

Моя асоціація
Інтернет-платформа для доступу користувачів до послуг та сервісів
 
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Учасники 9-ї науково-практичної конференції "Колиски надії" (8 листопада 2017)
Фотографії надані Фонд Віктора Пінчука © 2017. Фотограф: Олександр Пілюгін.