Керівництво

 

Президент

Знаменська Тетяна Константинівна
д.м.н. професор, керівник відділення неонатології  ДУ "ІПАГ НАМН України", 
Президент Асоціації неонатологів України

Правління

Аряєв Микола Леонідович
д.м.н., професор, чл.-кор. НАМН України. завідувач кафедри педіатрії №1,
Одеського державного медичного університету

Анкін Іван Олександрович
к.м.н., доцент кафедри дитячої хірургії та анестезіології
Запорізького медичного університету МОЗ України

Воробйова Ольга Володимирівна
д.м.н., провідний науковий співробітник відділення неонатолгії
ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

Годованець Юлія Дмитрівна
д.м.н., професор кафедри педіатрії неонатології та перинатології
ВДНЗ "Буковинський державний медичний університет"

Гончарь Маргарита Олександрівна
д.м.н., професор, завідувачка кафедри педіатрії №1 та неонатології
Харківського національного медичного університету

Добрянський Дмитро Олександрович
д.м.н., професор кафедри педіатрії №2
Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Кліменко Тетяна Міхайлівна
д.м.н., професор, завідуюча кафедри неонатології
Харківської медичної академії післядипломної освіти

Мавропуло Тетяна Карлівна
д.м.н., професор кафедри госпітальної педіатрії №3 та неонатології
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

Орлова Тетяна Олександрівна
завідуюча відділенням виходжування недоношених ОХМАТДИТ

Павлишин Галина Андріївна
д.м.н., професор завідуюча педіатрії № 2
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Похилько Валерій Іванович
д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії №1
ВГНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Редько Ірина Іванівна
д.м.н., професор кафедри педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Ревізійна комісія

Кісельова Марія Миколаївна
д.мед.н., професор, завідувачка кафедри педіатрії та неонатології ФПДО
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Нікуліна Людмила Іванівна
д.мед.н., головний науковий співробітник відділення неонатології
ДУ «Інститут педіатрії,акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

Ріга Олена Олександрівна
д.м.н., доцент кафедри педіатрії №1 та неонатології
Харківського національного медичного університету