Членство в асоціації

 

Асоціація має індивідуальне, колективне та почесне членство.

Індивідуальними членами Асоціації можуть бути неонатологи України, а також лікарі і інші спеціалісти з вищою освітою — науковці, науково-педагогічні та інші працівники, зайняті в галузі неонатологи, які проробили за цим фахом не менше року.

Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які розподіляють мету та завдання Асоціації та беруть участь у діяльності Асоціації. Колективні члени реалізують свої права через своїх представників.

Прийняття членів до Асоціації здійснюється за рішенням Правління Асоціації чи керівними органами місцевого осередку Асоціації на підставі письмової заяви громадян (індивідуальний член) або рішення трудового колективу (колективний член) і після сплати вступного внеску.

Документом, який засвідчує членство в Асоціації, є членський квиток, зразок якого затверджується Правлінням.

Члени Асоціації мають змогу:

 • безоплатно приймати участь у Конференціях, симпозіумах, проводимих Асоціацією
 • сприяти розробці пріоритетних напрямків розвитку медичного обслуговування новонароджених, визначенню загальної політики з цих питань
 • вивчати сучасні досягнення в галузі неонатології
 • сприяти підвищенню рівня санітарної культури населення з питань охорони здоров'я новонароджених
 • брати участь в конкурсах, які проводить Асоціація, одержувати преміювання та інші форми заохочення, як автори кращих робіт
 • приймати участь у розвитку і поглибленню різнобічного міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я новонароджених, співпраці з міжнародними організаціями, вченими і громадськими діячами, у тому числі з країн СНД
 • брати участь у проведенні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій з проблем неонатології
 • розширювати контакти і обмін досвідом з відповідними організаціями інших країн, діяльність яких спрямована на охорону здоров'я новонароджених
 • мати юридичний захист своїх законних інтересів, як членів Асоціації, у державних та громадських органах
 • приймати участь у проведенні громадських експертиз, клінічних випробуваннях нових фармпрепаратів, медичної техніки, методів лікування, які застосовуються в неонатології
 • публікувати статті та виступи в засобах масової інформації, заснованих за участю Асоціації

Виключення з членів Асоціації здійснює Правління своїм рішенням, а також за рішенням Загальних зборів місцевого осередку Асоціації, де він перебуває, на підставі письмової заяви або в разі невиконання членом організації вимог п. 4.2 Статуту Асоціації. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням в присутності того, хто виключається, а при ухиленні від явки - в його відсутності. При виході зі складу Асоціації або виведенні з її членів вступні внески не повертаються.

Правління Асоціації має право приймати рішення більшістю голосів при відкритому голосуванні про надання звання Почесного члена Асоціації особам, які внесли значний вклад у будь-якому вигляді на користь Асоціації. Почесними членами можуть бути як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, лікарі, громадські діячі, керівники підприємств, установ та організацій. Почесним членам Асоціації надається диплом єдиного зразка. Почесні члени мають право бути присутніми на будь-яких засіданнях Асоціації з правом дорадчого голосу. Вони не сплачують членські внески, не можуть обиратися до складу керівних і контрольних органів.