Оновлений уніфікований клінічний протокол «Респіраторний дистрес-синдром у передчасно народжених дітей»

28 квітня 2018

Представлено оновлений уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги передчасно народженим дітям з РДС розроблений з урахуванням сучасних вимог доказової медицини з метою створення єдиної комплексної й ефективної системи надання медичної допомоги новонародженим дітям з розладами дихальної функції.

Респіраторний дистрес-синдром (РДС) залишається важливою клінічною проблемою передчасно народжених дітей. Упродовж багатьох років удосконалюються підходи до його профілактики і лікування, що сприяє поліпшенню показників виживання найбільш незрілих немовлят.

Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (далі – УКПМД) передчасно народженим дітям з РДС розроблений з урахуванням сучасних вимог доказової медицини з метою створення єдиної комплексної й ефективної системи надання медичної допомоги новонародженим дітям з розладами дихальної функції. Заходи з профілактики, своєчасного виявлення даного стану й адекватного лікування дозволять суттєво поліпшити якість та зменшити витрати на медичну допомогу.

Після затвердження «Клінічного протоколу надання допомоги новонародженій дитині з дихальними розладами» у 2010, 2013 і 2016 рр. були опубліковані три перегляди Європейської погоджувальної клінічної настанови щодо надання медичної допомоги недоношеним новонародженим з РДС. Нові рекомендації щодо профілактики і лікування цього важливого захворювання періоду новонародженості, які були представлені у цих настановах, визначили необхідність розробки нових вітчизняних медико-технологічних документів, присвячених цій
проблемі.

УКПМД розроблений на основі клінічної настанови «Респіраторний дистрес-синдром у передчасно народжених дітей», яка ґрунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених в клінічних настановах – третинних джерелах, а саме, European Consensus Guidelines on the management of respiratory distress syndrome – 2016 update.

УКПМД розроблений мультидисциплінарною робочою групою, до якої увійшли лікарі-неонатологи, лікарі-педіатри, організатори охорони здоров’я й інші спеціалісти.

Відповідно до ліцензійних вимог та стандартів акредитації у закладі охорони здоров’я (ЗОЗ) має бути наявний внутрішній документ ЗОЗ / клінічний маршрут пацієнта, що визначає взаємодію структурних підрозділів ЗОЗ, медичного персоналу тощо на локальному рівні.


Інші новини

12 квітня
2020

Керівництво по клінічному веденню дітей, які поступили в лікарню з підозрою на COVID-19 (BPRS)

Дитяча лікарня Alder Hey і Британська педіатрична респіраторна спілка розробили Керівництво по клінічному веденню дітей, які поступили  в лікарню з підозрою на COVID-19 (BPRS). Переклад – скорочений варіант

01 квітня
2020

Коронавірусна інфекція (COVID-19) під час вагітності

Пропонуємо Вашій увазі переклад оновлених британських клінічних настанов з акушерства та неонатології «КОРОНАВІРУСНА (COVID-19) ІНФЕКЦІЯ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ (CORONAVIRUS (COVID-19) INFECTION IN PREGNANCY)» від 28 березня 2020 року, версія 5 (Королівський коледж акушерів-гінекологів), та «COVID-19 – РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПЕДІАТРИЧНИХ СЛУЖБ (COVID-19 – GUIDANCE FOR PAEDIATRIC SERVICES)», версія від 30 березня 2020 р.; неонатологічний розділ (Королівський коледж педіатрії і здоров’я дитини, Британська асоціація перинатальної медицини).

14 квітня
2019

Оновлений клінічний протокол «Реанімація та післяреанімаційна допомога новонародженим»

Ця настанова містить короткий виклад доказів, представлених на Міжнародному погоджувальному форумі із серцево-легеневої реанімації і невідкладної серцево-судинної допомоги у 2015 році (CoSTR).

12 грудня
2017

Проект Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».