Відкритий лист підтримки Міністром охорони здоров’я України Степанова М.В.

15 травня 2021

Громадська організація Асоціація неонатологів України, як ніхто інший знає та розуміє, наскільки важливим є збереження та примноження здобутків медичної галузі в період її реформування. Зараз, як ніколи, під час пандемії COVID-19, у складній економічній та політичній ситуації є доцільним збереження стабільності роботи медичної галузі, яка підтримується виваженою політикою управління, яку здійснював Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Збереження життя є головним та стратегічним напрямком розвитку держави. Тому, розроблений за безпосередньої участі очільника міністерства комплекс заходів, спрямованих на зниження смертності від хвороб, яким можна запобігти або які можна ефективно лікувати за існуючого стану медичної галузі (за допомогою новітніх технологій, раннього виявлення та належної терапії, вакцинації тощо), а також на підвищення якості життя хворих дітей, підтверджує правильну професійно-орієнтовану стратегію розвитку медичної галузі в Україні. 
Тільки під час керівництва Максима Володимировича вдалось зрушити з місця впровадження протокольного лікування та стандартизації медичної допомоги. Міністерство нарешті почало підтримувати розробку і затверджувати вітчизняні медико-технологічні документи з актуальних проблем охорони здоров’я. Ефективно запрацювала система впровадження в медичну практику клінічних настанов і протоколів, що базуються на кращих світових стандартах; нарешті конструктивно та фахово почали працювати професійні асоціації й експерти МОЗ. Перинатальна служба країни змогла отримувати за допомогою державних закупівель медичні препарати, які відповідають сучасним вимогам ВООЗ та ЮНІСЕФ, реально надають шанс вижити та бути в майбутньому повноцінними членами українського суспільства передчасно народженим дітям, зокрема з дихальними розладами та проблемами харчування після народження. Крім цього, була зрушена з місця зруйнована попереднім керівництвом МОЗ вакцинальна компанія новонароджених та дітей в Україні.

Під керівництвом М. Степанова відбувся перехід до більшої управлінської та фінансової автономії медичних закладів та фактичне підвищення заробітної плати медичним працівникам. Нарешті в Україні запрацювала трансплантологія та система громадського здоров’я, почали вирішуватись проблеми дітей із орфанними, спадковими хворобами й онкологічними захворюваннями. 

Тільки завдяки нинішньому керівництву МОЗ були почуті прохання та думки професорсько-викладацького складу медичних закладів освіти, яких вилучили з процесу надання медичної допомоги в Україні. Руйнування основ підготовки майбутніх спеціалістів, що мало місце під час роботи пані  Супрун з великою потугою вдається змінювати саме сьогодні. Без вирішення кадрових проблем галузі вже завтра спеціалізована та висококваліфікована допомога стане неможливою, а показники захворюваності та смертності будуть далекі від міжнародних стандартів.

Асоціація неонатологів України, до складу якої входить 1600 фахівців (лікарі-неонатологи, педіатри, дитячі анестезіологи, хірурги, медичні генетики), цілком підтримує діяльність команди Степанова М.В., яка працює заради покращення медичної допомоги населенню України, зокрема вагітним жінкам, роділлям, новонародженим та дітям, і вважає своїм професійним та громадянським обов’язком застерегти від можливих негативних наслідків зміни керівництва й існуючої сьогодні професійної  команди  МОЗ України.

Президент Асоціації неонатологів України, 
заступниця директора з перинатальної медицини ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», 
доктор медичних наук, професор,Заслужений лікар України
Т.К. Знаменська

 


Інші новини

15 грудня
2021

Семінар-тренінг у м.Краматорську під егідою ЮНІСЕФ-Україна та Асоціації неонатологів

3-5 грудня 2021 у м. Краматорську (Донецька область) під егідою ЮНІСЕФ-Україна та Асоціації неонатологів України відбувся триденний семінар-тренінг (в режимі on- та offline) «Практичне впровадження сучасних рекомендацій медичного супроводу новонароджених»

27 листопада
2021

Актуальні питання парентерального харчування недоношених дітей

25 листопала відбулася конференція з міжнародною участю "Актуальні питання парентерального харчування недоношених дітей"

18 травня
2021

Критична ситуація у охороні здоров‘я. Брифінг медиків

Критична ситуація у охороні здоров‘я. Брифінг медиків

15 листопада
2020

Дякую лікар неонатолог - всеукраїнський флешмоб

За виходжуванням кожного немовля стоїть ціла команда фахівців. Виходити найменшу крихітку — це найбільша праця, це віра, любов і набагато більше, ніж просто робота. Ми вдячні кожному, хто допомагає диву статися. Кожен день. Вдячні лікарям, медичним сестрам та братам, адміністрації лікарень, всім тим, без кого шансів на життя у кожної "ранньої пташки" практично не було б.