VII міжнародний конгрес неонатологів України «Досягнення і виклики у виходжуванні недоношених дітей в Україні»

26 вересня 2019

26-27 вересня 2019 року у місті Києві відбувся VII міжнародний конгрес неонатологів України «Досягнення і виклики у виходжуванні недоношених дітей в Україні», який проводився згідно з Реєстром з'їздів, конгресів, симпозиумів та науково-практичних конференцій МОЗ України.

Проведення заходу підтримано Національною академією медичних наук України, Міністерством охорони здоров'я України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» та Асоціацією неонатологів України.

Участь у Конгресі брали головні позаштатні спеціалісти з неонатології, педіатрії, дитячої неврології, дитячої хірургії, дитячої анестезіології та сімейної медицини ДУОЗ облдержадміністрацій; лікарі-неонатологи, педіатри, дитячі неврологи, дитячі хірурги, дитячі анестезіологи, лікарі загальної практики, завідувачі та професорсько-викладацький склад профільних кафедр ВДНЗ України, провідні науковці НАМН України, які працюють в галузі неонатології, неонатальної хірургії, анестезіології, перинатології, педіатрії та дитячої неврології.

 

Програма конгресу

10:00-11:00
Відкриття конгресу. 
Презентація фільму, присвяченого 20-річчю Асоціації неонатологів України.

Вітальне слово від Міністерства охорони здоров’я України
Скалецька Зоряна Степанівна
Міністр охорони здоров'я України

Вітальне слово Уповноваженого Президента України з прав дитини
Кулеба Микола Миколайович

Вітальне слово від НАМН України
Цимбалюк Віталій Іванович
Президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН України, д.мед.н., професор.

Вітальне слово від ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України"
Антипкін Юрій Геннадійович
директор ДУ "ІПАГ ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України" , академік НАМН України, д.мед.н., професор.

Вітальне слово від Президента Польського товариства неонатологів
Борщевська-Корнацька Марія Катажина д.мед.н., професор
(Польща)
 
Вітальне слово від Асоціації неонатологів України
Знаменська Тетяна Костянтинівна,
Президент Асоціації неонатологів України, заступник директора з перинатальної медицини ДУ "ІПАГ ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України", д.мед.н., професор.

11:00-11:30
Святкове нагородження почесними відзнаками

 

11:30-13:35    
Модератори: Знаменська Т.К., Батман Ю.А., Клименко Т.М.                         

11:30-12:10
Досягнення та перспективи діяльності Асоціації неонатологів України
Знаменська Т.К., д.мед.н., професор, Президент Асоціації неонатологів України.
ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України", Асоціація неонатологів України  (м. Київ, Україна).

12:10-12:55
Неінвазивна респіраторна підтримка у передчасно народжених дітей: ранній менеджмент
Peter Reynolds, клінічний керівник мережі неонатологічної допомоги Південно-Східного узбережжя (Сполучне Королівство),
провідний клініцист з неонатологічних досліджень лікарні Ешворда та Св. Петра Національної служби здоров’я.
(м. Лондон, Велика Британія)

12:55-13:35
Сучасні розуміння, визначення, діагностика, лікування і профілактика бронхолегеневої дисплазії у недоношених новонароджених
Добрянський Д.О., д.мед.н., професор
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (м. Львів, Україна)

13:35-14:30
Обід.
Огляд виставки та стендових доповідей.

 

14:30-18:00
Модератори: Добрянський Д.О., Похилько В.І., Павлишин Г.А.

14:30-15:00
Реперфузійні зміни постасфіктичного періоду – клінічна значимість
Мавропуло Т.К., д.мед.н., професор, Соколова К.Ю., Капшученко Н.С.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  (м. Дніпро, Україна).

15:00-15:40
Європейські стандарти догляду за здоров’ям новонароджених - унікальний батьківський проект
Silke Mader, Chairwoman of the Executive Board and co-founder of EFCNI
(м. Мюнхен, Німеччина)

15:40-16:25
аЕЕГ - судоми і не тільки
Karl Florian Schettler, M.D., MHBA
(Німеччина)

16:25-16:45
Кава-брейк

16:45-17:15
Нейро-розвитковий догляд — складова менеджменту виходжування передчасно народжених дітей
Павлишин Г.А., д.мед.н., професор
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (м. Тернопіль, Україна)

17:15-17:45
Оплата медичної допомоги новонародженим за програмою медичних гарантій
Ковальова О.М., начальник відділу клінічної та наукової експертизи Національної служби здоров’я України,

Програма медичних гарантій у 2020 прці. Чого очікувати неонатологам
Рябцева Н.С., заступник голови Національної служби здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України (м. Київ, Україна)

17:45-18:15
Біль у передчасно народжених дітей - проблема із віддаленими наслідками
Сарапук І.М., к.мед.н.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (м. Тернопіль, Україна).

18:15-19:15
Розширене засідання Правління ВГО "Асоціації неонатологів України"

20:00
Дружня вечеря

 

27 вересня 2019 року

08:30-13:05
Модератори: Мавропуло Т.К.,Яблонь О.С., Годованець Ю.Д.

08:30-09:00
Результати виходжування передчасно народжених дітей та система ефективного катамнестичного спостереження у мегаполісі
Клименко Т.М., д.мед.н., професор, Сороколат Ю.В. *, д.мед.н., Коровай С.М. **к.мед.н.
Харківська медична академія післядипломної освіти (м. Харків, Україна),
* Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради (м. Харків, Україна),
**Харківський міський перинатальний центр (м. Харків, Україна)

09:00-09:30
Стандартизація клінічного харчування новонароджених: шляхи покращення кінцевих результатів
Анікін І.А., к.мед.н.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (м. Запоріжжя, Україна).

09:30-10:15
Малоінвазивне введення сурфактанту (LISA) та досвід Німеччини
Karl Florian Schettler, M.D., MHBA
(Німеччина)

10:15-11:00
Виходжування новонароджених із залученням сім'ї: чому і як?
Liis Toome, M.D., PhD
Талліннський дитячий госпіталь (м. Таллінн, Естонія)

11:00-11:20
Кава-брейк

11:20-11:50
Пріоритети початкового ентерального харчування передчасно народжених немовлят
Добрянський Д.О., д.мед.н., професор
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (м. Львів, Україна)

11:50-12:35
Парентеральне харчування новонароджених та немовлят з вродженими та набутими захворюваннями шлунково-кишкового тракту
Janusz Ksiazyk, професор
Державний інститут здоров'я дітей (м. Варшава, Польща)

12:35-13:05
Стандарти диференційної діагностики жовтяниць неонатального періоду: сучасні підходи та проблемні питання
Годованець Ю. Д., д.мед.н., професор 
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» (м. Чернівці, Україна)

13:05-14:00
Обід.
Огляд виставки та стендових доповідей

 

14:00-17:00
Модератори: Ріга О.О.,Клименко Т.М., Батман Ю.А.

14:00-14:30
Вакцинація доношених та недоношених новонароджених, реалії сьогодення
Савчак Н. Є., к.мед.н.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (м. Львів, Україна)

14:30-15:00
Сучасний погляд на проблему відкритої артеріальної протоки у новонароджених
Гончарь М.О., д.мед.н., професор, Бойченко А.Д., д.мед.н., Кондратова І.Ю., к.мед.н., Бучнєва О.В., Тесленко Т.О., Кулікова Д.О., Іванова Є.В., Кудрявих О.М., Комова В.О.
Харківський національний медичний університет (м. Харків, Україна)

15:00-15:30
Неінвазивний респіраторний менеджмент передчасно народжених немовлят: як перестати інтубувати та почати жити
Кондратова І.Ю., к.мед.н., Тишкевич В.М.*, Лапоног С.П.**, к.мед.н.
Регіональний перинатальний центр (м. Харків, Україна),
*Перинатальний центр (м. Київ, Україна)
**Житомирський обласний перинатальний центр (м. Житомир, Україна)

15:30-16:00
Перинатальна паліативна допомога в Україні. Відкриті питання
Знаменська Т.К., д.мед.н., професор, *Ріга О.О., д.мед.н., професор. 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка    О.М. Лук’янової НАМН України», (м. Київ, Україна)
*Харківський національний медичний університет 
(м. Харків, Україна)

16:00-16:30
Сучасні можливості черезтім’ячкової доплерографії у новонароджених і дітей раннього віку
Макарова Е.А., к.мед.н.
Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України (м. Київ, Україна)

16:30-17:00
Закриття Конгресу

 

Стендові доповіді

Аускультація серця – медична реліквія чи компонент нових діагностичних технологій в неонатології?    
Мавропуло Т.К, Шелевицька В.А. 

Гостре пошкодження нирок у критично хворих новонароджених дітей: сучасні парадигми діагностики, профілактики та лікування
Бабінцева А. Г.

Диференційований підхід до респіраторної підтримки у новонароджених з ГІЕ із застосуванням неінвазивних методів респіраторної підтримки
Клевакіна О.Ю., Анікін І.О. 

Досвід роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених Івано-Франківського обласного перинатального центру
Кочерга З.Р. Тачинська Л.М., Садова О.М.

Зсувнохвильова еластографія печінки новонароджених з холестазом
Закревський А.М., Томчук А.І., Калуцька О.М., Федоренко Н.М.

Клініко-епідеміологічна характеристика дисфункції нирок у передчасно народжених дітей
Фрунза А.В.

Контакт шкіри до шкіри та рівень неонатального болю
Сарапук І.М., .Кліщ О.В. 

Моніторинг якості ведення новонароджених з пневмоніями
Сердцева О.А., Каратай О.С., Краснова Т.Ю., Мельничук О.П., Кузенкова Г.А.

Надмірна вага у новонароджених: частота, причини та наслідки
Похилько В.І., Ковальова О.М., Климчук Ю.Ю., Муратова О.В., Слюсарева А. В.

Неонатальна гіперамонемія як предиктор спадкових хвороб обміну речовин
Кривошеєва В.В.

Особливості кору у новонароджених: аналіз серії випадків власних спостережень у 2019 році
Кісельова М.М., Омельяненко О.В., Квіт Д.І., Дворчин Л.В., Григоренко Л.В., Герега Р.О., Бобик В.П., Яцкевич І.І., Стасина Ю.В.

Особливості ураження ЦНС при внутрішньоутробних вірусних інфекціях у передчасно народжених новонароджених
Редько І.І.

Передчасно народжена дитина і рівень батьківського стресу
Павлишин Г.А., Сарапук І.М., Скубенко Н.В. 

Практичне значення аніонної різниці в диференційній діагностиці метаболічного ацидозу у новонароджених
Голота Т.В. 

Предиктори та клініко-параклінічні аспекти харчової інтолерантності при перинатальній патології у передчасно народжених дітей
Годованець О.С.

Прогнозування порушень функціонального стану гепатобіліарної системи при жовтяницях неонатального періоду
Волосівська Ю.М.

Ранні прояви уражень ЦНС при вроджених порушеннях метаболізму
Мавропуло Т.К., Верещак О.Ю., Вавренюк Б.О., Гладка О.М. 

Розширений неонатальний скринінг у профілактиці метаболічних кризових станів та невідкладні заходи при їх розвитку у новонароджених
Знаменська Т.К., Воробйова О.В., Кузнецов І.Е., Голота Т.В., Ластівка І.В., Кирилова Л.Г.

Симуляційні технології в формуванні фахової компетентності неонатолога
Клименко Т.М., Сердцева О.А., Сандуляк Т.В., Карапетян О.Ю., Закревський А.М., Голюк К.О. 

Стан здоров’я дітей грудного віку, які мали в анамнезі порушення функціонального стану системи травлення внаслідок перинатальної патології
Дроник Т. А.

Сучасні методи діагностики дістреса плоду в інтранатальному періоді
Батман Ю. А., Зукин В.Д., Павлюченко В.В., Рубинштейн А.М.

SLO-синдром в неонатологічній практиці
Павлишин Г.А., Волошин С.Б., Король З.В. 

Ультразвукова оцінка мікроваскуляризації головного мозку
Закревський А.М., Сошко Т.М., Гриценко С.М., Шилова В.В. 

Функціональний стан підшлункової залози у новонароджених за умов перинатальної патології
Прокопчук О.В.

Практичне значення розрахунку аніонної різниці в диференційній діагностиці метаболічного ацидозу у новонароджених
Голота Т.В., Воробйова О.В., Кузнецов І.Е.

Порушення β -окислення жирних кислот, як одна з причин малюкової смертності
Кремезна А.В., Воробйова О.В., Кузнецов І.Е. 
 


Інші новини

13 травня

Багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини ім. проф.М.Ф.Руднєва - 110 років!

13 травня 1913 року в Катеринославі (нині м. Дніпро) була створена перша дитяча лікарня півдня України, що було унікальною подією як для того часу, так і зараз. Щиро вітаємо зі святом, шановні колеги! Бажаємо Вам успіхів і великих досягнень! Всі разом ми завжди сподіваємось на краще! Президент асоціації неонатологів України, професор Тетяна ЗНАМЕНСЬКА

01 травня

Сателітний симпозіум компанії Бакстер (Львів; 26.04.2023)

Вельмишановні колеги, насамперед дозвольте подякувати Вам за участь у сателітному симпозіумі компанії "Бакстер" "Нутритивна недостатність у передчасно народжених в Україні", який відбувся у місті Львів 26 квітня 2023 року.

28 березня

Науково-практична конференція «Розлади аутистичного спектра...", 29.03-30.03.23

Асоціація неонатологів України інформує про те, що 29-30.03.2023 р. в онлайн режимі відбудуться науково-практична конференція «Розлади аутистичного спектра: система раннього втручання в Україні. Сучасні тренди співпраці лікарів, батьків та суспільства на ранньому етапі діагностики та лікування пацієнтів з РАС».

16 березня

7-й конференція ProInfantis 2023. Запрошення

Шановні Пані та Панове!