Науково-практична конференція з міжнародною участю ІІI Полтавські перинатальні читання, м. Полтава, 26.11. – 27.11. 2021 року

21 жовтня 2021

Науково-практична конференція з міжнародною участю ІІI Полтавські перинатальні читання ім. Н.М.Максимовича-Амбодика: «Нові стратегії та підходи до організації медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим в умовах регіоналізації перинатальної служби», присвячена 100-річчю Полтавського державного медичного університету (згідно реєстру МОН України на 2021 р., від 10.09.2020р. № 374). 

Полтавський державний медичний університет. м. Полтава 26.11. – 27.11. 2021 року

 

 

Науково-практичні напрямки роботи конференції:

І. Прогноз та запобігання метаболічним порушенням у дітей:

 • Міждисциплінарні комунікації у сфері діагностики та лікування метаболічних порушень у дітей 1-го року життя
 • Сучасні протоколи лікування дітей з метаболічними захворюваннями
 • Кардіо-метаболічні порушення у новонароджених та дітей 1-го року життя
 • Анамнестичні, антропометричні, нутрітивні особливості дітей з груп високого ризику метаболічних порушень
 • Генетичні детермінанти метаболічних порушень у дітей раннього віку.
 • Катамнестичне спостереження за дітьми груп ризику

ІІ. Орфанні захворювання у дітей:

 • Мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування орфанних захворювань
 • Вакцинація дітей з орфанними захворюваннями
 • Сучасні напрямки дієтотерапії та реабілітації дітей з орфанними захворюваннями

III. Акушерська патологія:

 • діагностика та лікування невиношування вагітності, в т.ч. передчасних пологів;
 • затримка розвитку плода;
 • перинатальні наслідкі прееклампсії;
 • спадкова схильність до виникнення гестаційних ускладнень;
 • методи моніторингу перебігу ускладненої вагітності.

ІV. Екстрагенітальна патологія

V. Комплексна преконцепційна підготовка та контрацепція у жінок з екстрагенітальною та гінекологічною патологією.

VI. Стратегії перинатальної допомоги в Україні: завдання та перспективи

Форми участі у конференції

 • Участь у науковій програмі конференції.
 • Публікація у вигляді наукових статей у фаховому медичному журналі.
 • Виступи відповідно до науково-практичних напрямків конференції.
 • Стендові доповіді.

 

правила подання матеріалів

Матеріали у вигляді статті будуть опубліковані в журналі «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Полтавського державного медичного унівеситету».  

Термін подачі матеріалів – до 10 жовтня 2021 р.

Вимоги до статей

Вимоги до оформлення рукописів можна знайти на сайті журналу в розділі «для авторів» за посиланням

www.visnyk-umsa.com.ua

Матеріали для публікації в журналі надсилати за адресою: кафедра педіатрії № 1 Полтавського державного медичного університету, вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011

Листування з питань видавничої діяльності:

E-mail: umsakafped@ukr.net

Контактні телефони:

+38(067)530-77-70 Похилько Валерій Іванович;  

+38(095) 443-45-72 Цвіренко Світлана Миколаївна

+38(066) 118-65-55 Чернявська Юлія Ігорівна

 

Вартість публікації становить 60 грн. за 1 сторінку рукопису. До кінцевої вартості публікації статті входить вартість друкованого примірника журналу в розмірі 100 грн. (за бажанням автора) та вартість DOI в розмірі 180 грн. (обов’язково)

Всі роботи підлягають рецензуванню редакцією. Після рецензування приймається рішення щодо публікації статті або повернення автору для доопрацювання.

Оплата вартості публікації ТІЛЬКИ ПІСЛЯ позитивного висновку редакції.

 

Реквізити оплати за публікацію:

ФОП Мриц О.В.

р/рахунок 26005060471862 в КБ Приватбанк

м. Полтава,

МФО 331401, код ЄДРПОУ 2462005744.

 

Друковані примірники журналу розсилаються після виходу журналу Укрпоштою (входить у вартість) або Новою поштою (за бажанням автора, не входить у вартість).

 

Організатори конференції:

Кафедра педіатрії №1 з пропедевтикою та неонатологією ПДМУ,

Зав. кафедрою – доцент, к.мед.н. Цвіренко С.М.

Тел.: (0532) 68-74-28

Е-mail: umsakafped@ukr.net

 

Кафедра акушерства і гінекології № 2 ПДМУ

Зав. кафедрою – професор, д.мед.н. Ліхачов В.К.

Тел.: (0532) 63-01-72 

 

 

 

Слухачі конференції отримають сертифікати про нарахування 10 балів безперервного професійного розвитку для обліку в особистому освітньому портфоліо й урахування при атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 446 від 22.02.2019, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 за № 293/33254.

 

 

 

 

 

Просимо Вас на електронну адресу оргкомітету надіслати до 30 жовтня 2021 р. реєстраційну карту.

 

РЕєстраційна карта

Особисті дані

Прізвище_________________________________

Ім’я______________________________________

По-батькові_______________________________

Вчений ступінь____________________________

Вчене звання______________________________

Місце роботи______________________________

_________________________________________

Структурний підрозділ______________________

__________________________________________

Телефон___________________________________

Е-mail_____________________________________

 

 Бажаю прийняти участь в роботі конференції:

 

 1. зі стендовою доповіддю;
 2. з усною доповіддю;
 1. в якості слухача;
 2. тільки публікація в журналі

 

Офіційне підтвердження про Вашу участь в роботі конференції, публікацію наукових матеріалів буде надіслано Вам до 10 листопада 2021 р.

 

 

 

 

 

 

 


Інші новини

13 вересня

V Полтавські перинатальні читання ім. Н.М.Максимовича-Амбодика: «Новітні технології в перинатальній практиці, педіатричній службі, медичній освіті та виклики сьогодення»

Науково-практична конференція з міжнародною участю V Полтавські перинатальні читання ім. Н.М.Максимовича-Амбодика: «Новітні технології в перинатальній практиці, педіатричній службі, медичній освіті та виклики сьогодення» (згідно реєстру МОН України на 2023 р., від 21.04.2023р. № 251) відбудеться 17.11. – 18.11. 2023 року.

22 серпня

Доповідь професора клініки неонатології Варшавського медичного університету М.К.Борщевської-Карнацької Інфекційні ускладнення під час проведення парентерального харчування"

Шановні колеги! До Вашої уваги відеозапис доповіді професора клініки неонатології Варшавського медичного університету М.К.Борщевської-Карнацької Інфекційні ускладнення під час проведення парентерального харчування"

22 серпня

Доповідь президента Асоціації неонатологів України, член-кор. НАМН України, професора Т. Знаменської "Діяльність Асоціації неонатологів України за перше півріччя 2023 року"

Шановні колеги! До Вашої уваги доповідь президента Асоціації неонатологів України, член-кор. НАМН України,  професора Т. Знаменської "Діяльність Асоціації неонатологів України за перше півріччя 2023 року"

12 липня

Розширене засідання Асоціації неонатологів України по розробці клінічних протоколів (4.07.2023-13.07.2023)

Протягом останнього десятиріччя при підтримці Асоціації неонатологів України іде планова та методологічна робота по створенню, розробки та впровадженню клінічних протоколів та настанов, що відповідають міжнародним стандартам. Даний науково-методичний підхід є важливим навчальним і науково-практичним підґрунтям впровадження доказової медичної бази та передових світових стандартів у практику неонатологічної служби України.

29 червня

Науково-практична конференція «Неонатальний менеджмент: оновлені дані та сучасні рекомендації для фахівців»

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» та Асоціація неонатологів України запрошують Вас взяти участь у роботі науково-практичній конференції «Неонатальний менеджмент: оновлені дані та сучасні рекомендації для фахівців», яка відбудеться 30 червня 2023 р.