Науково-практична конференція «Перинатальна медицина в Україні: проблеми, досягнення, пріоритети»

26 лютого 2019

21-22 лютого 2019 року на базі ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» пройшла науково-практична конференція з міжнародною участю «Перинатальна медицина в Україні: проблеми, досягнення, пріоритети».

В рамках конференції були проведені секційні засідання з напрямку неонатології та неонатальної хірургії: Секція №2 «Неонатологія. Спадкові захворювання обміну речовин» та Секція №4 «Неонатологія. Неонатальна хірургія». Сучасні рекомендації харчування дітей раннього віку та аспекти функціональних розладів травлення були обговорені на засіданні Круглого столу «Сучасні погляди на ентеральне харчування дітей різного віку. Функціональні гастроінтестинальні розлади та їх корекція».

На початку конференції з вітальною промовою до присутніх звернулися ректор Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», д.мед.н., професор Бойчук Т.М., чл.-кор. НАМН України, голова виконавчого комітету ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України» д.мед.н., професор Камінський В.В., президент ГО «Асоціація неонатологів України» д.мед.н., професор Знаменська Т.К. та директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації д.мед.н., професор Андрієць О.А.

Обговорення нагальних питань неонатології в режимі міждисциплінарної інтеграції є пріоритетним напрямком ВГО «Асоціація неонатологів України», яка впродовж багатьох років сприяє створенню зацікавленого кола спеціалістів різного фаху для впровадження ефективної системи неонатологічної допомоги  в Україні.

Роботу неонатальної секції відкрила д.мед.н., професор Годованець Ю.Д. З привітальним словом для учасників неонатальної секції, у роботі якої приймали участь неонатологи, дитячі анестезіологи, медичні генетики, педіатри, дитячі хірурги та лікарі загальної практики-сімейної медицини,  виступили д.мед.н., професор Знаменська Т.К. (Президент ВГО «Асоціація неонатологів України), д.мед.н., професор Нечитайло Ю.М. (завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини БДМУ), доцент Куртяну А.М. (заступник директора Інституту Матері і Дитини, м. Кишинев, Республіка Молдова), доцент Мельничук Л.В. (головний педіатр Управління ОЗ Міської ради), к.мед.н. Власова О.В. (експерт з неонатологіх Департаменту ОЗ Чернівецької ОДА), Кошурба І.В. (експерт з інтенсивної неонатології Департаменту ОЗ Чернівецької ОДА).

На секційному засіданні були висвітлені та обговорені в режимі міждисциплінарної інтеграції нагальні питання допомоги новонародженим та дітям грудного віку. Зокрема, аспекти діагностики вроджених порушень метаболізму представлені у доповідях: професора Знаменської Т.К. «Концепція впровадження програми щодо удосконалення діагностики спадкових хвороб обміну речовин у новонароджених і дітей старшого віку в Україні» (співдоповідачі: академік НАМН України Антіпкін Ю.Г., д.мед.н. Воробйова О.В. та ін.., м. Київ); доцента Ластівки І.В. «Спадкові хвороби обміну речовин у новонароджених» (м. Чернівці);  професора Кузнецова І.Е., «Лабораторна аналітика в діагностиці спадкових хвороб обміну та розширеному скринінгу новонароджених» (м. Рубіжне). Науковцями ПМСЗ Інститут Матері і Дитини (м. Кишинів, Республіка Молдова) були представлені доповіді: доцент Куртяну А.М.  «Роль клінічних втручань для виживання новонародженого в рамках безперервного догляду за здоров'ям матері і дитини»; «Визначення факторів ризику та наукове обгрунтування нового підходу до аналізу випадків смерті доношених новонароджених» (к.мед.н. Карауш Т.Н.).

Актуальні питання надання допомоги новонародженим в режимі міждисциплінарної інтеграції були висвітлені доповідачами: професор Годованець Ю.Д.  «Сучасні погляди на діагностику та ведення жовтяниць неонатального періоду» (м. Чернівці); професор Кисельова М.М. «Токсична еритема – транзиторний стан новонароджених чи передумова розвитку атопії?» (м. Львів); професор Воробйова «Дефіцит заліза у передчасно народжених дітей. Сучасний стан проблеми з позиції доказової медицини» (м. Київ); доцент Краснова Ю.Ю. «Неонатальний сепсис: сучасні погляди, менеджмент та питання антибіотикорезистентності» (співдоповідачі: член-кор. НАМН України, професор Шунько Є.Є., доцент Лакша О.Т., м. Київ); Маркаєва Л.М.  «Парентеральне харчування в неонатології (питання безпеки)» (співдоповідачі професор Македонський І.О., професор Мавропуло Т.К. та ін.., м. Дніпро); Шелевицька В.А. «Практичні аспекти використання електронної аускультації серця у новонароджених» (співдоповідач - професор Мавропуло Т.К., м. Дніпро). Актуальні питання неонатальної хірургії були представлені у доповідях: професора Горбатюк О.М. «Аноректальні атрезії у новонароджених», м. Київ); професора Пащенко Ю.В. «Пренатальна діагностика і постнатальне ведення новонароджених з вродженою кишковою непрохідністю», м. Харків); професора Боднаря О.Б. «Досвід невідкладної хірургічної допомоги новонародженим у Республіці Гаїті», м. Чернівці). 

В рамках Круглого столу «Сучасні погляди на ентеральне харчування дітей різного віку. Функціональні гастроінтестинальні розлади та їх корекція» обговорені нагальні питання нутрітивного забезпечення новонароджених та дітей раннього віку. Світові стандарти ентерального вигодовування дітей, питання лікувального харчування та медикаментозної корекції представлено у доповідях: професора Нечитайло Ю.М. «Фізіологічні основи вигодовування та балансу рідини у немовлят», м. Чернівці); професора Годованець Ю.Д. «Особливості вигодовування передчасно народжених дітей», м. Чернівці); професор Сорокман Т.В. «Харчова алергія у дітей. Сучасні підходи до лікування та профілактики», м. Чернівці); професор Сокольник С.В. «Метаболічний синдром у дітей: сучасні аспекти лікувально-профілактичного харчування», м. Чернівці); доцент Мельничук Л.В. «Корекція функціональних гастроінтестінальних розладів немовлят з різним вигодовуванням», м. Чернівці); доцент Годованець О.С. «Клінічний досвід застосування продуктів функціонального харчування при розладах шлунково-кишкового тракту», м. Чернівці);  професор Пащенко Ю.В. «Хірургічна концепція рішення проблем харчування і порушення евакуаторної здатності у паліативних пацієнтів», м. Харків).

За два дні роботи конференції у неонатальних секціях було представлено 21 доповідь, прийняло участь біля 200 лікарів різних спеціальностей, які мали змогу задати питання доповідачам та обговорити проблеми надання допомоги новонародженим в режимі міждисциплінарної інтеграції. 

За результатами роботи неонатальної секції прийняті пункти резолюції, які увійшли до загальної резолюції конференції.  Зокрема, відзначено необхідність впровадження в практику вітчизняної неонатології та неонатальної хірургії сучасних міжнародних стандартів надання медичної допомоги новонародженим, які базуються на засадах доказової медицини; скринінгової діагностики вроджених порушень метаболізму у дітей; удосконалення програми підготовки та підвищення кваліфікації викладацьких кадрів та кадрів практичної охорони здоров’я з урахуванням запропонованих  шляхів реформування системи охорони здоров’я в Україні; сприяти впровадженню в освітній процес симуляційних технологій та методів навчання; у тому числі,  створенню на базі ННІПО БДМУ симуляційного центру для підготовки фахівців у галузі акушерства, гінекології та  неонатології;  продовжити міжнародну співпрацю з клініками розвинених країн світу та країнами СНД з напрямку перинатальної медицини; забезпечити розробку та реалізацію профілактичних програм щодо здорового образу життя і відповідального батьківства при взаємодії із засобами масової інформації та органами управління охорони здоров’я всіх регіонів України.


Інші новини

21 жовтня

Допомога для поспішайок

Продовжується співпраця Асоціації неонатологів України та ТОВ «Проктер енд Гємбл Україна», в рамках якої в осені 2021 року розпочато реалізацію  спільного проекту щодо підтримки передчасно народжених малюків. До перинатальних центрів України та обласних лікарень щоквартально впродовж року буде надана благодійна допомога у вигляді спеціально створеного продукту Pampers – підгузників для передчасно народжених малюків.

21 жовтня

Науково-практична конференція з міжнародною участю ІІI Полтавські перинатальні читання, м. Полтава, 26.11. – 27.11. 2021 року

Науково-практична конференція з міжнародною участю ІІI Полтавські перинатальні читання ім. Н.М.Максимовича-Амбодика: «Нові стратегії та підходи до організації медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим в умовах регіоналізації перинатальної служби», присвячена 100-річчю Полтавського державного медичного університету (згідно реєстру МОН України на 2021 р., від 10.09.2020р. № 374). 

21 жовтня

Європейською асоціацією банків донорського грудного молока проведений міжнародний Конгрес (15-16 жовтня, м. Варшава)

З кожною краплею грудного молока закладається здоров’я малюків. Грудне молоко матері є тим унікальним продуктом харчування, при якому немовля отримує поживні речовини та вітаміни, а для захисту від хвороб також і антитіла. Для передчасно народжених та дітей відділень інтенсивної терапії новонароджених вкрай важливим є отримання грудного молока з перших днів життя.

06 жовтня

Лекція президента Польського товариства неонатологів професора Рішарда Лаутербаха

Шановні колеги! До Вашої уваги представлений запис лекції  президента Польського товариства неонатологів, завідувача відділення новонароджених медичного коледжу Ягеллонського університету (Польща), д.м.н., професора Рішарда Лаутербаха,  «Парентеральне харчування новонароджених - амінокислоти та жирові емульсії», яка відбулася  на семінарі–тренінгу з міжнародною участю «Практичне впровадження сучасних рекомендацій з парентерального харчування новонароджених» (м.Одеса, 23-24 вересня 2021 року).

04 травня

Он-лайн конференція «Сепсис у новонароджених: сучасний погляд на проблему»

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України" та Асоціація неонатологів України інформують про те, що 29 квітня 2021 р. в місті Києві на базі ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України" відбулась онлайн-конференція «Сепсис у новонароджених: сучасний погляд на проблему».