Стратегії стандартизації перинатальної допомоги передчасно народженим дітям в Україні

30 вересня 2016

29-30 вересня 2016 року в Києві пройшла міжнародна науково-практична конференція «Стратегії стандартизації перинатальної допомоги передчасно народжени дітям в Україні. Здобутки, перспективи».

Реформа охорони здоров'я визначена як один із пріоритетних напрямків державної політики, метою якої є кардинальне і комплексне реформування цієї сфери, спрямоване на створення системи охорони здоров'я, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинених європейських держав.

Сьогодні проблема лікування новонароджених з тяжкими формами перинатальної патології, природженими та генетичними аномаліями, дітей, які народилися з малою і дуже малою масою тіла, враховуючи Глобальний план дій в рамках ініціативи ВООЗ, ЮНІСЕФ «Цілі сталого розвитку «Кожна матір, Кожна дитина» та «Кожен Новонароджений», перестала бути тільки медичною проблемою й потребує системного державного підходу як пріоритетна галузь.

З метою покращення стану здоров’я дітей України, підвищення якості та безпеки надання медичної допомоги новонародженим, забезпечення ефективної роботи неонатологічної і перинатальної служб в Україні й об’єднання усієї неонатологічної спільноти, за підтримки Асоціації неонатологів України, учасниками конференції було запропоновано:

У сфері організації надання медичної допомоги новонародженим

Залишити пріоритетним завданням Асоціації узгоджені дії щодо ліквідації відворотних смертей новонароджених згідно з Глобальною ініціативою ВООЗ «Кожна матір, Кожна дитина» («Every Woman Every Child) та «Кожен Новонароджений» («Every Newborn»).

Підтримати подальше впровадження системи регіоналізації перинатальної допомоги та системи катамнестичного спостереження в Україні.

Розробити інструмент спостереження за новонародженими, у яких спостерігались відхилення перебігу процесів періоду ранньої неонатальної адаптації, а також дітьми, які народились хворими, зосередивши особливу увагу на немовлятах, які народились передчасно, для сімейних лікарів.

Розробити стратегію та уніфіковану програму мультидисциплінарного спостереження за передчасно народженими дітьми для центрів катамнезу та сімейних лікарів, а також сприяти впровадженню програм раннього скринінгу слухуі та ретинопатії у новонароджених.

Впровадити в Україні принципи паліативної допомоги новонародженим. Розробити пропозиції щодо внесення змін в існуючі Накази МОЗ.

Продовжити надання медичної допомоги новонародженим на підставі принципів доказової медицини з дотриманням відповідних стандартів та створення єдиного інформаційного простору, електронного медичного документообігу та реєстру новонароджених, які народились хворими, або передчасно.

Підвищити роль і відповідальність кафедр неонатології факультетів післядипломної освіти за навчання лікарів педіатрів-неонатологів та підготовку лікарів-інтернів за фахом «Неонатологія».

Сприяти створенню в Україні банків жіночого донорського молока на базі сучасних передових безпечних технологій.

У сфері наукового супроводу лікувально-діагностичного процесу в родопомічних та лікувально-профілактичних закладах

Підтримувати розробку і реалізацію програм спільних наукових досліджень

Розробити вітчизняні стандарти нейропротекції новонароджених з використанням сучасних методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

Підготувати науковий супровід програми створення в регіонах (областях) банків грудного молока.

Робочій групі підготувати до видання підручник «Неонатологія: проблеми ведення передчасно народжених дітей».

У сфері гарантування якісного та безпечного лікувально-діагностичного процесу під час надання медичної допомоги новонародженим

За результатами обговорення на розширеному засіданні членів робочої групи Асоціації неонатологів України, згідно з Наказом МОЗ України від 12.05.2016 No 437 «Про затвердження персонального складу мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів)», запропоновано:

 • Завершити, представити на затвердження і впровадити у практику неонатальних відділень родопомічних та лікувально-профілактичних закладів України 6 уніфікованих клінічних протоколів, які розроблялись останніми роками.
 • Продовжити роботу щодо підготовки заявок на розробку та обговорення уніфікованих протоколів за такими темами:
  • Парентеральне харчування новонароджених дітей.
  • Анемії новонароджених дітей.
  • Перинатальна паліативна допомога новонародженим.
  • Стандарти нейровізуалізації у новонароджених (спільно з дитячими неврологами).
  • Легенева гіпертензія у новонароджених.
  • Профілактика та лікування болю у новонароджених.
  • Переливання компонентів крові новонародженим.
  • Бактеріальний менінгіт у новонароджених.

У сфері підвищення кваліфікації медичного персоналу

Планувати проведення на подальших конференціях та конгресах Асоціації постійно діючих міждисциплінарних сесій за тематикою: «Сучасні підходи до первинної реанімації», «Безпека пацієнта. Тригерна методологія ідентифікації й оцінювання несприятливих подій під час надання медичної допомоги новонародженим», «Сучасні підходи до ведення дітей з РДС». «Респіраторна підтримка новонароджених з ДН» «Неінвазивна вентиляція легень», «Знеболення в неонатальній практиці».

Продовжити проведення щомісячних online конференцій, майстер-класів, тренінгів на актуальні теми з неонатології та перинатальної медицини в Україні за підтримки Асоціації.

Рекомендувати використовувати в Україні «Стандарти медичної допомоги новонародженим в Польщі» - в тій частині, де відсутні українські настанови і протоколи, і де "стандарти" не суперечать новітнім даним і місцевим реаліям.

З метою підвищення кваліфікації медичного персоналу (лікарів неонатологів, акушерів гінекологів, акушерок, медичних сестер) на базах перинатальних центрів проводити навчальні тренінги з відпрацьовування стандартів надання медичної допомоги новонародженим у пологовому залі.

У сфері міжнародного співробітництва

Продовжувати міжнародну співпрацю з клініками розвинених країн світу та країнами СНД.

Активно сприяти членам Асоціації неонатологів України щодо участі у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах і тренінгах, на яких висвітлюються сучасні світові підходи до надання допомоги новонародженим.

Координувати неонатальні клінічні та грантові дослідження в Україні.

У сфері юридичного та соціального напрямку

Забезпечення можливості надання юридичного супроводу членам Асоціації неонатологів України.

Підтримка волонтерського напряму роботи Асоціації щодо надання допомоги дітям з зони АТО, будинкам дитини різних вікових категорій, інтернатам для дітей з обмеженими можливостями.

Забезпечення постійного супроводу наукової та інформаційної діяльності Асоціації.

Організовувати матеріальну підтримку тяжко хворих членів Асоціації неонатологів України.

Сприяти та поширювати просвітницьку діяльність Асоціації у сфері психологічної підтримки сімей передчасно народжених дітей та дітей з обмеженими можливостями з залучанням соціальних мереж та ЗМІ.

 

Звернутися до міністерства з охорони здоров'я України з пропозиціясм

Продовжити створення єдиного інформаційного простору шляхом імплементації комп’ютерних інформаційних систем у щоденну клінічну практику неонатологічної служби України, запровадити
уніфіковані форми звітності, впровадити індикатори оцінки якості надання соматичної і хірургічної допомоги новонародженим згідно з рекомендаціями ВООЗ.

При взаємодії з органами управління охорони здоров’я всіх регіонів України і засобами масової інформації забезпечити розробку та практичну реалізацію профілактичних програм щодо здорового образу життя і відповідального батьківства та профілактики природжених вад розвитку.

Для підвищення ефективності консультативно-діагностичної допомоги при складних випадках в неонатології запровадити у практику охорони здоров’я новонароджених систему телемедичних консультацій в родопомічних і лікувально-профілактичних закладах України (на основі державного фінансування).

Клопотати перед МОЗ і Міносвіти щодо розробки уніфікованої програми для проведення тренінгів медичного персоналу, включаючи середніх медичних працівників, для родопомічних та лікувально-профілактичних закладів, які надають допомогу новонародженим з виділенням відповідних навчальних годин та педагогічного навантаження у програмах ВДНЗ України різних рівнів акредитації.

У зв’язку з кадровим дефіцитом лікарів неонатологів (у середньому, до 40%) вважаємо за доцільне повернути інтернатуру за фахом неонатологія на первинний рівень спеціалізації.

Клопотати перед МОЗ України про перегляд та усунення недоліків, що присутні у новій формі «Медична карта новонародженого», ф. 097/о.

Клопотати перед МОЗ України підтримати організаційно і фінансово створення в Україні мережі банків жіночого донорського молока на підставі передових безпечних технологій.


Інші новини

24 серпня

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ!

Всіх вітаю з Днем Незалежності, з Днем Державного Прапора Укра]ни, хай мир прийде у кожну родину, мужності нашим захисникам і незламності. Перемога буде за нами!!!

08 серпня

Всесвітній тиждень грудного вигодовування

Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування – це кампанія, організована Всесвітнім альянсом дій у сфері грудного вигодовування. Вважається однією з найбільших спільних кампаній такого роду міжнародних організацій, таких як ВООЗ та ЮНІСЕФ, які пропагують переваги грудного вигодовування. Всесвітній тиждень грудного вигодовування відзначається щорічно приблизно в 120 країнах з 1991 року. У більшості країн його святкують кожного 1-7 серпня, однак деякі країни святкують у травні, жовтні або листопаді. Якщо ви хочете більше інформації, відвідайте веб-сайт www.worldbreastfeedingweek.org

25 травня

Зі святом Великодня!

Христос Воскрес!

25 травня

Наказ МОЗ від 12.05.2022 № 800 "Інвазивний кандидоз у новонароджених дітей".

Наказом МОЗ від 12.05.2022 № 800 затверджено стандарти медичної допомоги "Інвазивний кандидоз у новонароджених дітей".

05 квітня

З днем неонатолога!

З днем неонатолога, шановні колеги!